USANA NUTRITION (ผลิตภัณฑ์โภชนาการ)

เหตุผลว่าทำไมต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คำตอบคือร่างกายเราไม่สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากวิตามิน และแร่ธาตุที่เหมาะสม สารอาหารทั้งสองกลุ่มนี้มีส่วนช่วย ให้การทำงานของร่างกายเป็นไปโดยปกติและยังมีส่วนส่งเสริมการมีชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

เพิ่มเพื่อน

Tel. 081-345-8876 Line. @mytopservice
Web(s) www.mytopservice.com | mytopservice.usana.com